Koulumme

Pikkaralan koulussa opiskellaan yhdysluokissa.
Koulussamme on yhdysluokat: 1. – 3.lk ja 4. – 6.lk.

Kyläkoulumme turvallisessa ja luonnonläheisessä
työympäristössä pyrimme monipuolisin
työtavoin ja toiset huomioon ottaen hankkimaan
elämässä tarvittavat perustiedot ja -taidot.

Kasvatuksessamme arvostamme kyläyhteisön tukea
sekä kodin ja koulun välistä yhteistyötä.
 

  • Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma
  • Kiusaamiseen puuttumisen malli