Oppilaskunta

Kaikki koulumme oppilaat kuuluvat oppilaskuntaan.

Oppilaskunnan hallitukseen valitaan jokaiselta luokka-asteelta (1.- 6.lk) yksi oppilas. Oppilaskunnan hallituksessa on kuusi oppilasjäsentä.

Yhteysopettaja oppilaskunnan hallituksella on Kaisa Tähtinen.