Oppimisen tuki

Kasvatustyö ja hyvinvoinnin edistäminen kuuluu koulun kaikille aikuisille tehtävästä riippumatta. Koulutyön järjestämisessä otetaan huomioon kaikkien oppilaiden tarpeet, edellytykset ja vahvuudet. (Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet, 2014)
Lapsen tuen tarve arvioidaan ja toteutus suunnitellaan yhdessä lapsen, nuoren ja perheen kanssa. Lapsen ja perheen kohtaaminen sekä positiivinen ja vahvuusperusteinen pedagogiikka ja ratkaisukeskeisyys ovat tärkeitä. 
 

Tavoitteet
•    Yleisen tuen keinot ovat koululla kaikkien opettajien käytössä säännöllisesti. 
•    Teemme yhteistyötä oppilaan asioissa. 

Koulun rakenteet tuen toteuttamisessa:
•    yhteisöllinen opiskeluhuoltoryhmä noin kerran kuukaudessa
•    monialaiset yksilökohtaiset opiskeluhuoltopalaverit tarvittaessa
•    yhteistyö monialaisessa oppilashuoltotyössä: koulukuraattori, kouluterveydenhoitaja, nuorisotoimi, vanhempainyhdistys
•    koulupsykologin palvelut ostopalveluna: konsultaatiota ja kartoituksia
 

Kouluterveydenhuolto

Opiskeluhuolto

Oppimisen yleinen, tehostettu ja erityinen tuki