Sidonnaisuudet

Tiettyjen kaupungin luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden on kuntalain mukaan kerrottava julkisesti sidonnaisuuksistaan. Sidonnaisuuksia voivat olla johtotehtävät sekä luottamustoimet elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävä varallisuus tai muu sidonnaisuus, jolla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävän hoitamisessa. 

Sidonnaisuusilmoitukset on listattu sukunimen mukaan aakkosjärjestyksessä.

Tietoa sidonnaisuuksien ilmoittamisesta

Selaa lakisääteisiä sidonnaisuusilmoituksia

Lisätietoa