Sidonnaisuudet

Tällä sivulla esitetään

  1. kuntalain 84 §:n edellyttämien luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden sidonnaisuusilmoitukset 
  2. valtuuston varsinaisten jäsenten vapaaehtoisesti antamat sidonnaisuusilmoitukset. 

Sidonnaisuusilmoitukset on listattu sukunimen mukaan aakkosjärjestyksessä. 

Tietoa sidonnaisuusilmoituksista

Kuntalain mukaiset sidonnaisuusilmoitukset

Kuntalain (410/2015) 84 §:n mukaan ilmoitusvelvollisia ovat:

  • valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat
  • kaupunginhallituksen ja sen jaostojen jäsenet, varajäsenet ja esittelijä
  • lautakuntien ja niiden jaostojen puheenjohtajat, varapuheenjohtajat ja esittelijät
  • yhdyskuntalautakunnan, yhdyskuntajaoston ja rakennuslautakunnan jäsenet ja varajäsenet

Sidonnaisuusilmoitus on tehtävä johtotehtävistä ja luottamustoimista elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudesta sekä muista sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa.

Sidonnaisuusilmoitus tehdään tarkastuslautakunnalle, joka valvoo ilmoittamisvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuuston tiedoksi Oulussa kaksi kertaa vuodessa.

Sidonnaisuusilmoitus on tehtävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun henkilö on valittu tehtäväänsä. Henkilön on myös ilmoitettava viivytyksettä sidonnaisuuksissa tapahtuneet muutokset.

Tarkastuslautakunta voi tarvittaessa kehottaa ilmoitusvelvollista tekemään uuden ilmoituksen tai täydentämään jo tehtyä ilmoitusta.

Sidonnaisuusilmoitus ei poista velvollisuutta ilmoittaa esteellisyydestään kunnallisessa päätöksenteossa. Esteellisyydet ratkaistaan tapauskohtaisesti kuntalain ja hallintolain säädösten mukaisesti.

Lisätietoja: Oulun kaupungin ulkoisen tarkastuksen yksikkö, sähköpostiosoite: sidonnaisuusilmoitukset(at)ouka.fi.

Vapaaehtoiset

Kaupunginvaltuuston varsinaiset jäsenet ovat voineet vapaaehtoisesti ilmoittaa sidonnaisuuksistaan.

Lisätietoja: Konsernihallinto, sähköpostiosoite: soile.salo(at)ouka.fi

Katso lakisääteiset sidonnaisuusilmoitukset

Katso vapaaehtoiset sidonnaisuusilmoitukset

Suorat linkit

Voit katsoa sidonnaisuusilmoitukset myös listattuna omilla sivuillaan näiden linkkien kautta

Lakisääteiset sidonnaisuusilmoitukset

Vapaaehtoiset sidonnaisuusilmoitukset

Ilmoituksen tekeminen

Sidonnaisuusilmoitus tehdään verkkolomakkeella osoitteessa 

https://www.oukapalvelut.fi/sidonnaisuusilmoitus

Palveluun tunnistaudutaan käyttäjätunnuksella.

 

Rekisteriseloste

Sidonnaisuuksista pidetään rekisteriä yleisessä tietoverkossa.

Lyhytosoite tälle sivulle www.ouka.fi/sidonnaisuudet