564-2281 Oulunsalon keskuksen yleissuunnitelma

Kaupunginosat Oulunsalo

Oulunsalon keskustan maankäytön, liikenteen ja ympäristön kehittämiseksi ollaan laatimassa yleisuunnitelmaa. Hanke on käynnistetty asemakaavoituksessa 12.2.2016. Ohjausryhmä on perustettu 10.10.2016.

Yleissuunnitelma tulee ohjaamaan Oulunsalon keskustan maankäytön kehittämistyötä ja jatkosuunnittelutoimenpiteitä.
Tarkoituksena on kehittää Oulunsalon keskusta-alueen maankäyttöä vaiheittain ja osa-alueittain yleissuunnitelman pohjalta.
Yleissuunnitelma esitetään ohjeellisena noudatettavaksi alueen asemakaavoituksessa ja muussa tarkemmassa suunnittelussa.

Yhdyshenkilönä on toiminut kaavoitusarkkitehti Satu Piispanen.

Käsittelyvaiheet

  • Hanke on aloitettu 12.2.2016 
  • Yleissuunnitelma hyväksytty Yhdyskuntalautakunta 5.6.2018 § 277
  • Yleissuunnitelma Yhdyskuntalautakunta 12.9.2017 § 489
  • Nähtävillä 26.9. - 26.10.2017
  • Päättynyt 5.6.2018  
  • Hyväksyjä Yhdyskuntalautakunta


Hankesivulla olevat suunnitelma-asiakirjat on laadittu hyväksymiskäsittelyn edellyttämässä tarkkuudessa. Suunnitelman yksityiskohdat ja korkeustiedot tarkentuvat suunnittelun edetessä. Mikäli haluat käyttää tämän hankkeen tietoja jonkin toisen hankkeen lähtöaineistona, pyydä rakennussuunnitelman piirustukset sähköpostilla osoitteesta: katusuunnitelmat@ouka.fi.