Alppilanbulevardin alue

Kaavanumero
564-2314
Kaupunginosat Alppila, Koskela, Välivainio
Havainnekuva suunnittelualueesta
Havainnekuva suunnittelualueesta

Kemintien kaavarunko käsittää nykyisen Kemintien ympäristön. Samanaikaisesti kaavarungon ja bulevardin keskeisen katualueen asemakaavan muutoksen kanssa on laadittu liikenteen, ympäristön ja hulevesien hallinnan yleissuunnitelma sekä yleissuunnitelmat sähkö-, kaukolämpö ja vesihuoltoverkostoista. Yleissuunnitelmissa on kukin teema suunniteltu yleispiirteisesti. Kaavarunkoa täydentää laatukäsikirja, jossa on annettu suunnitteluvaatimuksia ja -suosituksia kortteleiden ja julkisen ulkotilan suunnittelua ohjaamaan. Laajaa hankekokonaisuutta kutsutaan nykyisin nimellä Alppilanbulevardi.

Bulevardisoinnin tavoitteena on Uuden Oulun yleiskaavan mukaisesti kehittää keskustan ja yliopiston välistä aluetta toiminnoiltaan monipuolisena, kaupunkikuvaltaan urbaanina, vehreänä ja tiiviinä sekä korkealaatuiseen kävely- ja pyöräily-ympäristöön ja joukkoliikenteeseen perustuvana kaupunkiympäristönä. Alppilanbulevardi yhdistää Alppilan ja Välivainion alueet yhdeksi kokonaisuudeksi, jonka ytimenä tuleva bulevardi palveluineen jatkossa toimii. Alppilanbulevardin katualuetta sekä ensimmäisiä korttelialueita koskevat asemakaavat ovat tulleet voimaan. Alueen kehittäminen jatkuu tulevina vuosina vaiheittain erillisten asemakaavanmuutosten sekä yleisten alueiden toteutussuunnittelun kautta.

Yhteystiedot

Voimassa olevat kaavat karttatieltä