Annalankankaan teollisuusalueen kehittämissuunnitelma

Kaupunginosat Haukipudas

Maankäytön toteuttamisohjelman 2014 - 2018 (KV 4.11.2013 § 142) yhteydessä laadittiin Oulun työpaikka-alueet 2013 -raportti taustaselvityksenä maankäytön toteuttamisohjelmaa varten. Selvityksessä on perehdytty 13 työpaikka-alueeseen keskustan ulkopuolella ja keskitytty sellaisiin alueisiin joissa on vapaita työpaikkatontteja tarjolla. Selvityksen yhtenä tavoitteena oli työpaikka-alueiden profiloinnin selkeyttäminen.

Oulun työpaikka-alueet 2013 -selvityksen valmistumisen jälkeen Business Oulu ja yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut sopivat yhdessä kehittämissuunnitelman laatimisesta Annalankankaan teollisuusalueelle.

Annalankangas on kaupungin pohjoisosan merkittävin työpaikka-alue, joka palvelee monipuolisesti Haukiputaan keskuksen asukkaita ja yrityksiä. Uusien yritysten sijoittuminen ja olevien toiminnan laajeneminen alueelle halutaan turvata.

Annalankankaan alueelle on yhtä aikaa kehittämissuunnitelman kanssa laadittu asemakaavan laajennus (luonnos nähtävillä 27.6. - 29.8.2014).

Annalankankaan teollisuusalueen kehittämissuunnitelman konsulttina on toiminut FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy. Kehittämissuunnitelman laadintaan osallistui alueen yrittäjien edustaja. Kehittämissuunnitelmaa on esitelty Annalankankaan yrittäjille 15.4.2014 pidetyssä yleisötilaisuudessa yhdessä asemakaavanmuutoksen kanssa.

Kehittämissuunnitelmassa on kartoitettu Annalankankaan nykytilanne ja kehittämistarpeet. Kehittämisohjelma sisältää kaupungin toimenpiteinä mm. alueopastuksen, liikenneväylien ja kunnallistekniikan parantamista. Kehittämistoimenpiteiden kustannusarvio on noin 0,4 milj.euroa. Kiinteistöjen toimenpiteinä on esitetty tonttien jäsentämiseen ja rajaamiseen liittyviä asioita.

Annalankankaan teollisuusalueen parantaminen tapahtuu erikseen laadittavien tarkempien suunnitelmien perusteella. Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelujen tavoitteena on kehittämistoimenpiteiden käynnistäminen 2015 talousarvion puitteissa.

Yhdyshenkilöinä ovat toimineet suunnittelupäällikkö Tapio Siikaluoma (Katu- ja viherpalvelut) ja Esa Riippa (BusinessOulu-liikelaitos).

Käsittelyvaiheet

  • Hanke on aloitettu 10.9.2014
  • Yhdyskuntalautakunta 16.9.2014
  • Hyväksyjä Yhdyskuntalautakunta 16.9.2014 § 434


Hankesivulla olevat suunnitelma-asiakirjat on laadittu hyväksymiskäsittelyn edellyttämässä tarkkuudessa. Suunnitelman yksityiskohdat ja korkeustiedot tarkentuvat suunnittelun edetessä. Mikäli haluat käyttää tämän hankkeen tietoja jonkin toisen hankkeen lähtöaineistona, pyydä rakennussuunnitelman piirustukset sähköpostilla osoitteesta: katusuunnitelmat@ouka.fi.