Asemakyläntie

Kaavanumero
564-2196
Kaupunginosat Haukipudas

Aloitteen asemakaavan muuttamisesta on tehnyt Oulun seudun Koulutuskuntayhtymän (OSEKK). RP-tontille ei ole käyttöä, sillä Oulun seudun ammattiopiston Haukiputaan yksikössä ei ole puutarha-alan opetusta. Tontti on tarkoitus muuttaa kahdeksi erillispientalotontiksi. On mahdollista, että tontit toteutetaan rakennus-alan perustutkinnon työharjoittelukohteina. Asemakyläntien yleiseksi tieksi kaavoitettu osuus on tarkoitus muuttaa katualueeksi.

Eteneminen

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Valmis

Valmisteluvaihe

Meneillään

Ehdotusvaihe

Tulossa

Hyväksymisvaihe

Tulossa

Tullut voimaan

Tulossa

Yhteystiedot

Hankkeen sijainti