Hailuodon kiinteä yhteys mt 816 välillä Riutunkari-Huikku

Kaupunginosat Salonpää

Hailuodon ja Oulunsalon välisen merialueen osayleiskaava on saanut lainvoiman 24.4.2018 julkaistulla kuulutuksella Hailuodon kunnanvaltuuston 18.12.2014 (§57) ja Oulun kaupunginvaltuuston 15.12.2014 (§108) hyväksymässä muodossa.

Oulun kaupunki on osaltaan hyväksynyt em. yleiskaavan mukaisen Hailuodon kiinteän yhteyden tien yleissuunnitelman (yhdyskuntalautakunta 31.3.2015 §146) ja Liikenneviraston hyväksymispäätös sitä koskien on tehty 21.10.2016.

Nyt käsittelyssä oleva tiesuunnitelma tarkentaa yleissuunnitelmaa ja antaa oikeudet tien tekemiselle. Tiesuunnitelman hyväksyy Liikennevirasto.

Tiesuunnitelma on laadittu yhteistyössä Liikenneviraston, paikallisen ELY-keskuksen ja kuntien kanssa. Suunnitteluun on liittynyt monipuolinen vuorovaikutus yleisötilaisuuksineen ja sosiaalisen median kautta. Saatu palaute on mahdollisuuksien mukaan huomioitu tiesuunnitelmassa.

Yhdyshenkilönä on toiminut liikenneinsinööri Erkki Martikainen (Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut).

Käsittelyvaiheet

  • Hanke on aloitettu 3.5.2018
  • Yhdyskuntalautakunta 8.5.2018
  • Nähtävillä 15.5. - 13.6.2018
  • Yhdyskuntalautakunta 14.8.2018
  • Hyväksyjä Yhdyskuntalautakunta 14.8.2018 § 373


Tiehankkeeseen liittyvää ajankohtaista tietoa on koottu ELY-keskusten sivuille:
http://www.ely-keskus.fi/web/ely/hailuodon-liikenneyhteyden-kehittaminen