Hartaanselänranta; Hartaanranta, Lehtokylä, Vaakunakylä

Kaavanumero
564-2462, 564-2522, 564-2525
Kaupunginosat Hietasaari, Tuira
Havainnekuva Vaakunakylän rantabulevardilta
Havainnekuva Vaakunakylän rantabulevardilta

Asemakaavan muutokset koskevat Hietasaaren ja Tuiran kaupunginosien Hartaanselän ranta-alueita ja vesialuetta. Koko Hartaanselänrannan suunnittelualue rajautuu idässä Koskitiehen ja Lipporannantiehen, pohjoisessa ja lännessä Hietasaarentiehen sekä lounaassa Holstinsalmenpolkuun ja Mustasalmeen. Suunnittelualueen koko on yhteensä noin 50 ha, josta on maa-aluetta noin 26 ha ja vesialuetta noin 24 ha. Alue on Oulun kaupungin omistuksessa.

Hartaanselänrantaa kehitetään monipuoliseksi asumiseen painottuneeksi alueeksi, joka palvelee kaikkia oululaisia. Suunnittelualue on osa kaunista suistoaluetta niin kaupunkikuvallisesti, kuin kulttuuriympäristöarvoja sekä luontoarvoja kunnioittaen ja se täydentää suiston rannoilla kulkevaa virkistysverkkoa. Vuoden 2025 Suomen Asuntomessut sijoittuvat Hartaanselänrannan alueelle. Messut ovat harvinaislaatuinen tilanne vaikuttaa Oulun houkuttelevuuteen yritysten sijoittumis- sekä asuinpaikkana ja parantaa tätä kautta kaupungin elinvoimaa.

Kaavaehdotusvaiheessa Hartaanselänrannan suunnittelualue on jaettu kolmeen asemakaavan muutokseen: Hartaanranta 564-2462, Lehtokylä 564-2522 ja Vaakunakylä 564-2525. Asemakaavat ova tulleet voimaan huhtikuussa 2022.

Asuntomessut Oulussa 2025

 

 

 

Suunnitelmien selvitykset ja raportit

Yhteystiedot

Hankkeen sijainti