Holmanpellon alue 2-vaihe: Härkätien alue, osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Kaupunginosat Haukipudas

Katu- ja viherpalvelut on käynnistänyt Haukiputaalla Holmanpellon alueella katujen ja yleisten alueiden peruskorjaussuunnittelun II-vaiheen. Suunnittelu on aloitettu laatimalla maankäyttö- ja rakennuslain mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma.

Holmanpellon alueen katujen peruskorjaus ja yleistenalueiden parantaminen on käynnistetty tämän vuoden aikana I-vaiheen osalta. Nyt suunniteltava alue on jatkoa I-vaiheelle. II-vaiheen saneeraus on tarkoitus toteuttaa heti sen jälkeen kun I-vaiheen saneeraus on toteutunut. Alustavan suunnitelman mukaan alueelle rakennetaan hulevesiviemäröinti, valaistusta parannetaan ja rakennetaan uutta valaistusta. Oulun vesi saneeraa myös vesihuollon verkostoa. Sähkö- ja televerkon ilmakaapelit asennetaan samassa yhteydessä maahan.

Yhdyshenkilönä on toiminut katumestari Seppo Kuoppala (Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut).

Käsittelyvaiheet

  • Hanke on aloitettu 5.11.2015
  • Yhdyskuntalautakunta 10.11.2015


Hankesivulla olevat suunnitelma-asiakirjat on laadittu hyväksymiskäsittelyn edellyttämässä tarkkuudessa. Suunnitelman yksityiskohdat ja korkeustiedot tarkentuvat suunnittelun edetessä. Mikäli haluat käyttää tämän hankkeen tietoja jonkin toisen hankkeen lähtöaineistona, pyydä rakennussuunnitelman piirustukset sähköpostilla osoitteesta: katusuunnitelmat@ouka.fi.