Iso Rytisuon tuulivoi­ma­puiston osayleiskaava

Kaavanumero
564-Y2022/2
Kaupunginosat Yli-Ii

Yli-Iin Iso Rytisuon alueelle on tullut vireille osayleiskaava Oulun kaupungin yhdyskuntalautakunnan päätöksellä 1.3.2022 § 130. Infinergies Finland Oy suunnittelee Iso Rytisuon alueelle enintään 10 tuulivoimalan laajuista tuulivoimapuistoa. Suunnittelualue sijoittuu noin kuusi kilometriä Yli-Iin keskuksen pohjoispuolelle. Tuulivoimaloiden enimmäiskorkeus on 300 metriä ja yksikköteho 6–10 MW. Tuulivoimapuiston sähkönsiirto valtakunnanverkkoon on tarkoitus toteuttaa maakaapeleilla uuden Hervan sähköaseman kautta, uusia ilmajohtoja ei rakenneta.

Tuulivoimahankkeessa toteutetaan oikeusvaikutteinen osayleiskaava, joka laaditaan Maankäyttö- ja rakennuslain 77 a §:n mukaisena, jolloin sitä voidaan suoraan käyttää rakennusluvan myöntämisen perusteena. Hankkeen edellyttämä kaavoitus sekä ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA) toteutetaan YVA-lain /252/2017) mahdollistamana yhteismenettelynä (YVAL 5 §), jolloin hankkeen ympäristövaikutukset arvioidaan kaavoituksen yhteydessä (MRL 9§).

Lisätietoja:

YVA- ja kaavakonsultti FCG Finninsh Consulting Group Oy:
kaavan laadinta: Eric Roselius DI, p. 044 431 4875
YVA-projektipäällikkö Leila Väyrynen, puh. 040 541 2306
etunimi.sukunimi@fcg.fi

Yhteysviranomainen Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskus,
ympäristöasiantuntija Saara-Kaisa Konttori, p. 029 503 8022
etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Hankkeesta vastaava Infinergies Finland Oy:
projektisuunnittelija Annika Reichel, p. 041 3155 384
toimitusjohtaja Erwin Birr, p.050 595 0301
etunimi.sukunimi@infinergies.com

Eteneminen

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Meneillään

Valmisteluvaihe

Tulossa

Ehdotusvaihe

Tulossa

Hyväksymisvaihe

Tulossa

Tullut voimaan

Tulossa

Yhteystiedot