Kääriänkujan saneeraus

Kaupunginosat Martinniemi

Haukiputaalla Martinniemen alueelle on Oulun kaupungin katu- ja viherpalvelut tilannut Sweco Oy:ltä, 6.9.2016 päivätyllä tilauksella, Kääriänkujan saneerauksen ja kuivatuksen suunnitelmat. Kääriänkujalla piti alun perin suunnitella kuivatuksen parantamista, mutta myöhemmin kävi ilmi, että Huleveden runkoputki joudutaan kaivamaan katuun ja Oulun Vesi uusii samalla vesi- ja viemärijohdot. Kadun auki kaivamisen vuoksi, suunniteltiin myös Kääriänkujan saneeraus.

Kääriänkujan saneeraus sisältyy vuoden 2018 investointiohjelmaan.

Kääriänkujan katusuunnitelmat ovat nyt valmistuneet hyväksymiskäsittelyä varten.
Nyt käsiteltävät suunnitelmat sisältävät katu- ja ympäristösuunnitelmat, valaistuksen ja kuivatuksen.

Yhdyshenkilönä on toiminut tiemestari Seppo Kuoppala (Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut).

Käsittelyvaiheet

  • Hanke on aloitettu 15.2.2018
  • Yhdyskuntalautakunta 20.2.2018
  • Nähtävillä 2. - 16.3.2018
  • Hyväksyjä Yhdyskuntalautakunta 3.4.2018 § 173


Hankesivulla olevat suunnitelma-asiakirjat on laadittu hyväksymiskäsittelyn edellyttämässä tarkkuudessa. Suunnitelman yksityiskohdat ja korkeustiedot tarkentuvat suunnittelun edetessä. Mikäli haluat käyttää tämän hankkeen tietoja jonkin toisen hankkeen lähtöaineistona, pyydä rakennussuunnitelman piirustukset sähköpostilla osoitteesta: katusuunnitelmat@ouka.fi.