Kaarnapurrenranta

Kaavanumero
564-2310
Kaupunginosat Jääli

Asemakaavan laatiminen on lähtenyt maanomistajien aloitteesta. Maanomistajien tavoitteena on tutkia mahdollisuudet olemassa olevan asuinpientaloalueen täydentämiseen Jäälin kaupunginosassa ja entisen pääosin vapaa-ajan asuinrakennuksia sisältäneen alueen muuttamiseen vakinaiselle asumiselle.

Kaupungin tavoitteena on tiivistää Jäälin kaupunginosan yhdyskuntarakennetta oleviin palveluihin ja verkostoihin tukeutuen sekä laatia asemakaava kaavoittamattomalle alueelle. Asemakaavan tavoitteena on mahdollistaa alueen tiivistäminen pientalorakentamisella. Maanomistajien kanssa tullaan laatimaan maankäyttösopimukset tarvittavilta osin.

Jäälin asemakaavan laajennus seuraa Oulun kaupungin maankäyttöpoliittisen linjauksen määrittelemiä maankäyttösopimuksia koskevia ehtoja. Oulun kaupungin maapoliittisten linjausten (kv 16.6.2014 § 53) mukaan uusilla kasvusuunnilla ei laadita raakamaan maankäyttösopimuksia eikä kehittämiskorvauskaavoja. Sopimuksia voidaan kuitenkin laatia kaupunkirakenteen sisällä olevilla alueilla tarkoituksenmukaisuusharkinnalla ja hyvän yhdyskuntarakenteen ehdolla. Sopimusten avulla varmistetaan tällöin, ettei hankkeista synny kaupungille kustannuksia. Asemakaavoitettavien alueiden toteuttamiskustannukset kohdistetaan sopimuksilla kaavasta hyötyvien maanomistajien kustannuksiksi. Kaikkien kaavasta hyötyvien tulee sitoutua sopimuksiin.

Eteneminen

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Meneillään

Valmisteluvaihe

Tulossa

Ehdotusvaihe

Tulossa

Hyväksymisvaihe

Tulossa

Tullut voimaan

Tulossa

Yhteystiedot

Hankkeen sijainti