Karhuojan alueellinen suunnitelutarveratkaisu

Kaupunginosat Oulunsalo

Alueellinen suunnittelutarveratkaisu

Karhuojan alueellinen suunnittelutarveratkaisu koskee niitä kiinteistöjä, joille on voimassa olevassa osayleiskaavassa osoitettu uusi rakennuspaikka, ja jotka ovat rakentamattomia. Alueellinen suunnittelutarveratkaisu koskee 13 kiinteistöä ja rakennuspaikkaa.

Alueellisen suunnittelutarveratkaisun myötä rakennushankkeeseen ryhtyvä voi hakea suoraan rakennuslupaa, kun on rakentamassa uuden rakennuspaikan ensimmäistä asuinrakennusta. Lisäksi alueellisella suunnittelutarveratkaisulla sallitaan enintään yhteensä 100 k-m² suuruisten talousrakennusten rakentaminen nykyisten tai uusien rakennuspaikkojen yhteyteen.

Yhteystiedot