Karhuojan osayleiskaava (2006)

Kaupunginosat Oulunsalo

Osayleiskaava

Karhuojan osayleiskaava-alueelle on tehty alueellinen suunnittelutarveratkaisupäätös, jonka yhdyskuntalautakunta on hyväksynyt 8.5.2018. Karhuojan alueellinen suunnittelutarveratkaisu koskee niitä kiinteistöjä, joille on voimassa olevassa osayleiskaavassa osoitettu uusi rakennuspaikka, ja jotka ovat rakentamattomia (5/2018). Alueellinen suunnittelutarveratkaisu koskee 13 kiinteistöä ja rakennuspaikkaa.

Karhuojan alueella on voimassa oikeusvaikutteinen Karhuojan osayleiskaava, joka on hyväksytty 27.2.2006 Oulunsalon kunnanvaltuustossa. Osayleiskaava-alue on kokonaisuudessaan maankäyttö- ja rakennuslain mukaista suunnittelutarvealuetta.

Alueellinen suunnittelutarveratkaisu

Karhuojan alueellinen suunnittelutarveratkaisu koskee niitä kiinteistöjä, joille on voimassa olevassa osayleiskaavassa osoitettu uusi rakennuspaikka, ja jotka ovat rakentamattomia. Alueellinen suunnittelutarveratkaisu koskee 13 kiinteistöä ja rakennuspaikkaa.

Alueellisen suunnittelutarveratkaisun myötä rakennushankkeeseen ryhtyvä voi hakea suoraan rakennuslupaa, kun on rakentamassa uuden rakennuspaikan ensimmäistä asuinrakennusta. Lisäksi alueellisella suunnittelutarveratkaisulla sallitaan enintään yhteensä 100 k-m² suuruisten talousrakennusten rakentaminen nykyisten tai uusien rakennuspaikkojen yhteyteen.

Yhteystiedot