Karjasillan jälleenrakennuskauden asuntoalue

Kaavanumero
564-2227
Kaupunginosat Karjasilta

Asemakaavan muutostyö on käynnistetty Oulun kaupungin aloitteesta. Työn tavoitteena on ensisijaisesti tukea Karjasillan valtakunnallisesti merkittävän kulttuuriympäristön säilymistä ja kehittymistä, mutta myös tarkastaa asemakaavan ajanmukaisuus muilta osin.

Yhdyskuntalautakunta on päättänyt 13.10.2020 § 468 määrätä maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n 1. momentin mukaisen rakennuskiellon vireillä olevan Karjasillan jälleenrakennuskauden asemakaavan muutosalueelle (564-2227). Ehdollisella rakennuskiellolla kielletään MRL 53 §:n 1. momentin nojalla purkaminen ja muu rakentaminen paitsi:

- olemassa olevan rakennuksen korjaaminen

- pientalotonteilla olemassa olevan rakennuksen laajentaminen vähäisessä määrin pihan puolelle

- pientalotonteilla talousrakennuksen rakentaminen.

Edellä mainitut toimenpiteet tulee tehdä voimassa olevan asemakaavan ja vuonna 2004 hyväksyttyjen Karjasillan pientalojen korjaus- ja rakennustapaohjeiden mukaisesti.

Rakennuskielto tulee MRL 202 §:n perusteella voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman. Rakennuskielto tulee voimaan 20.10.2020 kahden vuoden ajaksi. Rakennuskieltoa on kunnan mahdollista jatkaa kaksi vuotta eri päätöksellä.

Alueelle kahdeksi vuodeksi määrätty rakennuskielto on päättynyt 19.10.2022

 

Eteneminen

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Meneillään

Valmisteluvaihe

Tulossa

Ehdotusvaihe

Tulossa

Hyväksymisvaihe

Tulossa

Tullut voimaan

Tulossa

Yhteystiedot

Hankkeen sijainti