Kaukovainionportti

Kaavanumero
564-2243
Kaupunginosat Kaukovainio

Kaavamuutoksen tarkoituksena on muodostaa uusi vapaarahoitteinen asuinkerrostalokortteli Joutsentien, Merikotkantien ja Maakotkantien rajaamalle alueelle. Muutos perustuu yhdyskuntalautakunnan suunnitteluvarauspäätöksiin sekä Kaukovainion maankäytön, liikenteen ja ympäristön yleissuunnitelmaan (yhdyskuntalautakunta 26.3.2013 § 198).

Yhdyskuntalautakunta myönsi (21.5.2013 § 281) alueelle suunnitteluvarauksen Otokylä ry:n opiskelija-asuntojen rakentamista varten ja päätti (24.3.2015 §119) kaavamuutoksen käynnistämisestä. Alkuperäinen kaavamuutos kuitenkin keskeytyi opiskelija-asuntojen kysynnän muututtua ja lautakunta päätti (5.6.2018 § 288) varauksen siirtämisestä Rakennusteho Group Oy:lle.

Päätös varauksen siirrosta perustuu hakijoiden yhteiseen hakemukseen.

Eteneminen

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Valmis

Valmisteluvaihe

Valmis

Ehdotusvaihe

Valmis

Hyväksymisvaihe

Valmis

Tullut voimaan

Valmis

Yhteystiedot