Kaupunginojan puistovyöhykkeen valaistuksen ideasuunnitelma

Kaupunginosat Pokkinen, Vaara

Kaupunginojan varren puistovyöhyke on valtakunnallisesti merkittävää rakennettua kulttuuriympäristöaluetta (RKY).

Puistovyöhykkeen valaistus on nykyisin epäyhtenäinen, valaistuksen taso on osittain huono ja osa valaistuksesta teknisesti vanhentunutta. Puistovyöhykkeelle on laadittu valaistussuunnitelma, jonka tavoitteena on mm. yhtenäinen ja tunnistettava ilme sekä puistojen turvallisuuden parantaminen. Puistot ovat tärkeä osa Oulun kulttuurihistoriallisesti arvokasta keskustaa ja valaistuksella halutaan tätä asiaa korostaa.

Suunnitelma-alue ulottuu suiston rannasta radan varteen ja sisältää kahdeksan puistoa: Pokkisenpuisto, Madetojanpuisto, Maria Silfvanin puisto, Hallituspuisto, Snellmaninpuisto, Otto Karhin puisto, Vaaranpuisto ja Lyötynpuisto.

Suunnitelmaan sisältyy puistokäytävien valaistus, puistovyöhykkeellä olevan kuuden julkisen veistosten valaistus sekä siltojen, Kaupunginojan rantamuurien ja puiden kohdevalaistusta.

’Kaupunginojan hehku -valaistuksen ideasuunnitelma kaupunginojan puistovyöhykkeelle’ -raportissa on kuvattu suunnitelman lähtökohdat, puistovyöhykkeen nykytila, suunnitteluprosessi ja vaihtoehdot sekä ideasuunnitelman sisältö sekä toteutuskustannukset. Ideasuunnitelmassa on esitetty myös valaisinmallisto, joilla toteutus tapahtuu.

Ideasuunnitelmassa esitetyt ratkaisut tarkennetaan toteutussuunnitelmiksi. Puistovyöhykkeen valaistuksen uusiminen käynnistyy 2018 ja toteutus vaiheistetaan määrärahatilanteen mukaan useammalle vuodelle. Ensimmäisenä ja kiireellisempänä uusitaan puistokäytävien valaistus.

Yhdyshenkilönä on toiminut suunnittelupäällikkö Tapio Siikaluoma (Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut).

Käsittelyvaiheet

  • Hanke on aloitettu 11.1.2018
  • Yhdyskuntalautakunta 16.1.2018
  • Nähtävillä 26.1. - 9.2.2018
  • Hyväksyjä Yhdyskuntalautakunta 27.2.2018 § 114


Hankesivulla olevat suunnitelma-asiakirjat on laadittu hyväksymiskäsittelyn edellyttämässä tarkkuudessa. Suunnitelman yksityiskohdat ja korkeustiedot tarkentuvat suunnittelun edetessä. Mikäli haluat käyttää tämän hankkeen tietoja jonkin toisen hankkeen lähtöaineistona, pyydä rakennussuunnitelman piirustukset sähköpostilla osoitteesta: katusuunnitelmat@ouka.fi.