Kellon Kiviniemen alue, osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Kaupunginosat Kello

Katu- ja viherpalvelut on käynnistänyt Kellon Kiviniemessä katujen ja yleisten alueiden pienten parantamis- ja rakentamiskohteiden suunnittelun. Suunnittelu on aloitettu laatimalla maankäyttö- ja rakennuslain mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma.

Kiviniemen alueen pienet parantamis- ja rakentamiskohteiden suunnittelut on tarkoitus saada valmiiksi kesän 2017 aikana. Alustavan suunnitelman mukaan alueelle rakennetaan kevyenliikenteen väyliä ja päivitetään suunnitelmia niiden vanhojen kulkuväylien osalta, joita ei ole kaavan tultua voimaan rakennettu suunnitelmien mukaisesti. Alueelle rakennetaan myös hulevesiviemäröintiä, valaistusta parannetaan ja sitä uusitaan. Oulun Vesi saneeraa myös vesihuollon verkostoa. Sähkö- ja televerkon ilmakaapelit asennetaan samassa yhteydessä maahan.

Yhdyshenkilönä on toiminut tiemestari Seppo Kuoppala (Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut).

Käsittelyvaiheet

  • Hanke on aloitettu 26.1.2017
  • Yhdyskuntalautakunta 31.1.2017


Hankesivulla olevat suunnitelma-asiakirjat on laadittu hyväksymiskäsittelyn edellyttämässä tarkkuudessa. Suunnitelman yksityiskohdat ja korkeustiedot tarkentuvat suunnittelun edetessä. Mikäli haluat käyttää tämän hankkeen tietoja jonkin toisen hankkeen lähtöaineistona, pyydä rakennussuunnitelman piirustukset sähköpostilla osoitteesta: katusuunnitelmat@ouka.fi.