Kevyen liikenteen väylä välillä Parkkirinteentie - Tuohitie

Kaupunginosat Kello

Voimassa olevassa asemakaavassa Holstinmäelle on esitetty kevyen liikenteen väylä välille Parkkirinteentie - Tuohitie. Tätä kevyen liikenteen väylää ei ole toteutettu.

Tuohipuiston leikkipaikan suunnittelun yhteydessä havaittiin tarve toteuttaa kaavan mukainen kevyen liikenteen yhteys Tuohitieltä uudelle rakennettavalle leikkipaikalle. Kevyen liikenteen väylän rakentaminen välille Parkkirinteentie - Tuohitie, on alustavasti suunniteltu toteutettavaksi vuoden 2019 aikana.

Yhdyshenkilönä on toiminut ympäristösuunnitteluvastaava Merja Kaikkonen (Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut).

Käsittelyvaiheet

  • Hanke on aloitettu 22.10.2018
  • Yhdyskuntalautakunta 30.10.2018
  • Nähtävillä 9. - 23.11.2018
  • Hyväksyjä kaupungininsinööri 11.12.2018 § 555


Hankesivulla olevat suunnitelma-asiakirjat on laadittu hyväksymiskäsittelyn edellyttämässä tarkkuudessa. Suunnitelman yksityiskohdat ja korkeustiedot tarkentuvat suunnittelun edetessä. Mikäli haluat käyttää tämän hankkeen tietoja jonkin toisen hankkeen lähtöaineistona, pyydä rakennussuunnitelman piirustukset sähköpostilla osoitteesta: katusuunnitelmat@ouka.fi.