Lääninvankila, Nahkatehtaankatu 5

Kaavanumero
564-2539
Kaupunginosat Myllytulli
Tiedotus- ja keskustelutilaisuus Torstaina 22.8.2024 klo 17 Ympäristötalolla kahvio Leetassa, Solistinkatu 2.
Kaavaluonnos nähtävillä 25.6 - 30.8.2024

Nähtävilläoloaikana teillä on mahdollisuus toimittaa kirjallinen palaute yhdyskuntalautakunnalle osoitteella Kirjaamo PL 71, 90015 OULUN KAUPUNKI, käyntiosoite Kansankatu 55 A tai sähköpostiosoitteeseen kirjaamo@ouka.fi

Asemakaavan muutosalueena on VI kaupunginosan (Myllytulli) korttelissa 14 sijaitseva tila 564-407-1-3 ja sen lounaispuolella sijaitseva osa Nahkatehtaankatua. Tilan 564-407-1-3 omistaa Suomen valtio (Senaatti-kiinteistöt) ja katualueen Oulun kaupunki. Kyseessä on nykyinen Oulun vankilan alue, joka sisältyy Oulun vankilan (RKY 2009) valtakunnallisesti arvokkaaseen rakennettuun kulttuuriympäristöön. Kaavamuutos on käynnistetty maanomistajan aloitteesta.

Asemakaavan muutoksen hakijan tavoitteena on alueen kulttuurihistoriallisten arvojen säilymisen turvaaminen vankila-alueen ja sen rakennusten jäädessä vaille valtiokäyttöä, kun vankilatoiminta poistuu suunnittelualueelta vuoden 2025 loppupuolella, sekä asumispainotteinen täydennysrakentaminen.

 

 

 

Eteneminen

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Valmis

Valmisteluvaihe

Meneillään

Ehdotusvaihe

Tulossa

Hyväksymisvaihe

Tulossa

Tullut voimaan

Tulossa

Yhteystiedot

Hankkeen sijainti