Lähimmäiskortteli

Kaavanumero
564-2536
Kaupunginosat Kaijonharju

Asemakaavan muutos koskee Kaijonharjun kaupunginosan korttelia 20 osoitteissa Kalevalantie 5, 7, 9, 11 ja 13. Korttelin 20 länsipäähän (tontti 1) on aiemmin sijoittunut mm. Kaijonharjun nuorisotila, terveyskeskus ja kirjasto. Terveyskeskus on poistunut tiloista 2019. Sivistys- ja kulttuuripalveluiden toiminnot ovat jatkaneet rakennuksessa. Korttelin itäpäässä (tontit 5 ja 6) sijaitsevat rakenteilla oleva uusi Kaijonharjun päiväkoti ja Kalevalan päiväkoti. Korttelin keskiosa (tontti 2) on nykyisellään rakentamaton.

Asemakaavamuutoksen taustalla on Lähimmäiskorttelin tontinluovutuskilpailu, jonka voittanut ehdotus on kaavatyön jatkokehittämisen pohjana. Tontinluovutuskilpailussa haettiin fyysistä hahmoa ja toiminnallista sisältöä sekä toimijoiden yhteenliittymää korttelin 20 osan tontista 1 ja koko tontin 2 muodostaman alueen toteuttamiseen lähimmäiskortteliksi, ts. erilaisten toimintojen ja asumisen sisältöjen hybridi-, palvelu- ja sukupolvikortteliksi.

Asemakaavan muutosalueena on kortteli 20 kokonaisuudessaan. Korttelin 20 kaikki tontit omistaa Oulun kaupunki, joka on tehnyt aloitteen kaavan muuttamisesta. Asemakaavamuutoksen tavoitteena on muuttaa korttelin 20 käyttötarkoitusta niin, että se mahdollistaa lähimmäiskorttelin rakentamisen tonteille 1 ja 2. Samassa yhteydessä tarkistetaan tonttien 3, 5 ja 6 kaavamääräykset.

 

Eteneminen

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Meneillään

Valmisteluvaihe

Tulossa

Ehdotusvaihe

Tulossa

Hyväksymisvaihe

Tulossa

Tullut voimaan

Tulossa

Yhteystiedot

Hankkeen sijainti