Lappotie ja Jatapolku, peruskorjaus

Kaupunginosat Kello

Oulun kaupunki, katu- ja viherpalvelut on tilannut 19.12.2016 kaupungininsinöörin hankintapäätöksellä § 460/2016 Kellon Kiviniemen alueelle peruskorjaussuunnitelmat Lappotielle ja Jatapolulle. Suunnitelmat on tilattu Plaana Oy:ltä.

Suunnitelma koskee vanhoja katuja, joita ei ole rakennettu, vaan ovat vanhoja kulkuteitä, mutta joita kaupunki kuitenkin kunnossapitää. Nyt suunnitellut peruskorjaussuunnitelmat koskevat Jatapolkua ja osaa Lappotietä.

Peruskorjaussuunnitelmat Jatapolusta ja osasta Lappotietä ovat valmistuneet hyväksymiskäsittelyä varten. Nyt käsiteltävät suunnitelmat sisältävät katu-, kuivatus-, valaistus- ja ympäristösuunnitelmat.

Yhdyshenkilönä on toiminut Seppo Kuoppala (Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut).

Käsittelyvaiheet

  • Hanke on aloitettu 24.7.2018
  • Yhdyskuntalautakunta 30.10.2018
  • Nähtävillä 9. - 23.11.2018
  • Hyväksyjä kaupungininsinööri 7.12.2018 § 547


Hankesivulla olevat suunnitelma-asiakirjat on laadittu hyväksymiskäsittelyn edellyttämässä tarkkuudessa. Suunnitelman yksityiskohdat ja korkeustiedot tarkentuvat suunnittelun edetessä. Mikäli haluat käyttää tämän hankkeen tietoja jonkin toisen hankkeen lähtöaineistona, pyydä rakennussuunnitelman piirustukset sähköpostilla osoitteesta: katusuunnitelmat@ouka.fi.