Lasaretti-kortteli, Kasarmintie 13

Kaavanumero
564-2332
Kaupunginosat Myllytulli

Aloitteen asemakaavan muuttamisesta on tehnyt alueen maanomistaja Hengitysliitto ry. Hakijan tavoitteena on kehittää aluetta korkeatasoisena ja viihtyisänä keskustaan tukeutuvana asunto- ja työpaikka-alueena. Aluetta suunnitellaan arkkitehtikutsukilpailun voittajatyön pohjalta. Kaavamuutos on kaavaehdotuksen valmisteluvaiheessa. Hanketta on tarkoitus jatkaa 2024-2025. Hankkeesta laaditaan maankäyttösopimus.

Eteneminen

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Valmis

Valmisteluvaihe

Meneillään

Ehdotusvaihe

Tulossa

Hyväksymisvaihe

Tulossa

Tullut voimaan

Tulossa

Yhteystiedot

Hankkeen sijainti