Liminka - Oulu -kaksoisraide ja Oulun kolmioraide, nähtäville asettaminen

Liminka - Oulu -kaksoisraiteen suunnitelma täydentää parhaillaan työn alla olevaa Seinäjoki - Oulu -radan parantamista, jonka on määrä valmistua 2017. Tämä nähtäville asetettava kaksoisraideosuus ei kuitenkaan toistaiseksi sisälly Liikenneviraston hankesuunnitelmaan, mutta antaa siihen mahdollisuuden luomalla edellytykset tarkempien toteutussuunnitelmien laatimiselle. Radan parantaminen koko välillä on Oulun seudun ja maakuntien kärkihanke.

Kolmioraide mahdollistaa junaliikenteen Kainuun radalta suoraan pääradalle etelän suuntaan ilman käyntiä ratapihalla ja siihen liittyvää operointia.

Yleissuunnitelmassa on otettu kantaa myös raideliikenteen ympäristöhaittoihin. Raskas tavaraliikenne aiheuttaa merkittävässä määrin melua ja tärinää, joka on ongelma varsinkin radan pehmeikköosuuksilla. Suunnitelmassa on esitetty melusuojauksia sekä tärinän vähentämistoimenpiteitä, jotka ovat ratarakenteen perustamiseen liittyviä.

Samanaikaisesti radan yleissuunnittelun kanssa on tehty asemakaavan tarkistukset koko suunnittelualueella kaksoisraiteen rakentamisen mahdollistamiseksi. Tätä koskeva asemakaavamuutos asetetaan nähtäville samanaikaisesti yleissuunnitelman kanssa ja mielipiteisiin vastataan nähtävilläolon jälkeen.

Yhdyshenkilönä on toiminut liikenneinsinööri Erkki Martikainen (Tekninen keskus).

Käsittelyvaiheet

  • Hanke on aloitettu 4.10.2011
  • Tekninen lautakunta 1.11.2011
  • Nähtävillä 11.11.-12.12.2011
  • Tekninen lautakunta 17.1.2012
  • Kaupunginhallitus 24.1.2012
  • Hyväksyjä Tekninen lautakunta 17.1.2012 § 30, Kaupunginhallitus 24.1.2012 § 36
     

Hankesivulla olevat suunnitelma-asiakirjat on laadittu hyväksymiskäsittelyn edellyttämässä tarkkuudessa. Suunnitelman yksityiskohdat ja korkeustiedot tarkentuvat suunnittelun edetessä. Mikäli haluat käyttää tämän hankkeen tietoja jonkin toisen hankkeen lähtöaineistona, pyydä rakennussuunnitelman piirustukset sähköpostilla osoitteesta: katusuunnitelmat@ouka.fi.