Maantie 849 parantaminen välillä Kiiminki - Yli-Ii

Kaupunginosat Kiiminki, Yli-Ii

Suunnitelma käsittää maantien 849 parantamisen välillä Kiiminki - Yli-Ii.

Maantie 849 (Kiiminki - Yli-Ii - Ylikärppä - Taininiemi) on etelä-pohjoissuuntainen seututieyhteys Kiimingistä Simon kunnan Taininiemeen. Maantietä käyttävät välillä Kiiminki - Yli-Ii työmatkaliikenteen ohella muun muassa raskaat puu- ja turvekuljetukset. 26,7 kilometrin pituinen suunnittelualue alkaa Kiimingissä valtatiestä 20 ja päättyy Yli-Iissä Iijoen rantaan. Maantie 849 parannetaan poikkileikkauksen 8/7 mukaiseksi tieksi. Liikenneturvallisuuden parantamiseksi tien pystygeometriaa parannetaan vastaamaan paremmin suunnitteluohjeita.

Suunnittelualueella on voimassa

 • Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaava
 • 1. ja 2. vaihemaakuntakaava
 • oikeusvaikutteinen Uuden Oulun yleiskaava
 • oikeusvaikutteinen Kiimingin keskeisten taajama-alueiden osayleiskaava
 • oikeusvaikutteinen Karjalankylän osayleiskaava
 • oikeusvaikutteinen Kierikin osayleiskaava

Kaavakartoilla maantie 849 on merkitty nykyiselle paikalle seututieksi.
Suunnittelualue rajoittuu asemakaava-alueeseen suunnittelualueen molemmissa päissä, Kiimingin puoleisessa sekä Yli-Iin puoleisessa päässä.

Suunnitelmaluonnosta on esitelty yleisötilaisuudessa 21.2.2017 Yli-Iin koululla.

Yhdyshenkilönä on toiminut projektipäällikkö Mikko Ukkola (Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut).

Käsittelyvaiheet

 • Hanke on aloitettu 7.9.2017
 • Yhdyskuntalautakunta 12.9.2017
 • Nähtävillä 22.9. - 23.10.2017
 • Nähtävillä 15.5. - 13.6.2018
 • Hyväksyjä Yhdyskuntalautakunta 28.11.2017 § 627


Hankesivulla olevat suunnitelma-asiakirjat on laadittu hyväksymiskäsittelyn edellyttämässä tarkkuudessa. Suunnitelman yksityiskohdat ja korkeustiedot tarkentuvat suunnittelun edetessä. Mikäli haluat käyttää tämän hankkeen tietoja jonkin toisen hankkeen lähtöaineistona, pyydä rakennussuunnitelman piirustukset sähköpostilla osoitteesta: katusuunnitelmat@ouka.fi.