Maantie 855 parantaminen välillä Yli-Olhava - Tannila

Kaupunginosat Tannila

Suunnitelma käsittää maantien 855 parantamisen välillä Yli-Olhava - Tannila. Tie parannetaan nykyiselle paikalleen ja nykyiseen korkeusasemaan kestopäällystettynä tienä, jonka kokonaisleveys on 7 metriä ja päällysteen 6,5 metriä. Tien kuivatuksen parantamiseksi tielle kaivetaan sivu- ja laskuojat. Lisäksi tien vaakageometriaa parannetaan jyrkimpien kaarteiden kohdilta. Hankkeen tarkoitus on parantaa maantien 855 liikenneturvallisuutta ja liikennöitävyyttä ympäri vuoden.

Parannettava maantieosuus on yhteensä 20,4 km pitkä liittyen lounaispäässä Yli-Olhavassa maantiehen 8523 Yli-Olhava - Oijärvi ja kaakkoisosassa Tannilassa maantiehen 849 Yli-Ii -Tannila.

Maantien 855 parantaminen välillä Yli-Olhava - Tannila liittyy Liikenneviraston vuonna 2016 julkaisemaan ns. korjausvelkapakettiin, jolla pyritään parantamaan teollisuuden toimintaedellytyksiä sekä niiden kuljetusyhteyksiä erityisesti puu- ja turvekuljetusten osalta.

Suunnittelualueella on voimassa

  • Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaava
  • 1. ja 2. vaihemaakuntakaava
  • oikeusvaikutteinen Uuden Oulun yleiskaava sekä
  • oikeusvaikutteinen Siuruanjoen osayleiskaava.

Kaavakartoilla maantie 855 on merkitty nykyiselle paikalle seututieksi.
Suunnittelualue ei sijoitu asemakaava-alueelle.
Suunnitelmaluonnosta on esitelty yleisötilaisuudessa 17.1.2017 Yli-Olhavan maamiesseuran talolla.

Yhdyshenkilönä on toiminut  projektipäällikkö Mikko Ukkola (Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut).

Käsittelyvaiheet

  • Hanke on aloitettu 4.5.2017
  • Yhdyskuntalautakunta 9.5.2017
  • Nähtävillä 16.5. - 15.6.2017
  • Yhdyskuntalautakunta 27.6.2017
  • Hyväksyjä Yhdyskuntalautakunta 27.6.2017 § 421


Hankesivulla olevat suunnitelma-asiakirjat on laadittu hyväksymiskäsittelyn edellyttämässä tarkkuudessa. Suunnitelman yksityiskohdat ja korkeustiedot tarkentuvat suunnittelun edetessä. Mikäli haluat käyttää tämän hankkeen tietoja jonkin toisen hankkeen lähtöaineistona, pyydä rakennussuunnitelman piirustukset sähköpostilla osoitteesta: katusuunnitelmat@ouka.fi.