Maastoliikuntareitistö 2030

Kuva, pyöräilijä metsäreitillä.

Oulun Maastoliikuntareitistö 2030 -yleissuunnitelmassa määritellään vuoteen 2030 mennessä rakentuva ulkoliikuntaan soveltuva polkuverkosto. Maastoliikuntareitistö hyödyntää olemassa olevaa polkuverkostoa ja se tullaan merkitsemään ja opastamaan maastoon.

Maastoliikuntareitistö sijoittuu Oulun keskeisiin kaupunkimetsiin, lisäksi reitistöön rakennetaan yhteydet etelässä Kempeleen ulkoliikuntareitistöön sekä pohjoisessa Virpiniemen ulkoilualueelle sekä idässä muun muassa Tervareitistöön. Maastoliikuntareitistö suunnitellaan lähtökohtaisesti Oulun kaupungin omistamille maa-alueille.

Maastoliikuntareitistö on tarkoitettu mahdollisimman matalan kynnyksen ulkoliikuntapaikaksi ja sen tarkoitus on palvella mahdollisimman laajaa käyttäjäryhmää. Lähtökohtaisesti yhtään käyttäjäryhmää ei suljeta pois eli maastoliikuntareitistöllä saa liikkua niin kävellen, juosten kuin maastopyöräillenkin.


Hankesivulla olevat suunnitelma-asiakirjat on laadittu hyväksymiskäsittelyn edellyttämässä tarkkuudessa. Suunnitelman yksityiskohdat ja korkeustiedot tarkentuvat suunnittelun edetessä. Mikäli haluat käyttää tämän hankkeen tietoja jonkin toisen hankkeen lähtöaineistona, pyydä rakennussuunnitelman piirustukset sähköpostilla osoitteesta: katusuunnitelmat@ouka.fi.

 

Eteneminen

Käynnistysvaihe

Valmis

Ehdotusvaihe

Tulossa

Hyväksymisvaihe

Tulossa

Yhteystiedot

Kohteen sijainti