Myllyojan katuvalaistuksen testikentän raportti

Kaupunginosat Myllyoja

EU:n energiatehokkuusdirektiivin vaikutuksesta huonon energiatehokkuuden omaavien ulkovalaisinten maahantuonti Euroopan Unioniin päättyy vuoden 2015 loppuun mennessä. Oulun kaupungin katujen ja puistojen valaisimista tällaisiin valonlähteisiin kuuluvia elohopeahöyrylamppuja on vuoden 2012 jälkeen 80 % eli noin 21 000 kpl. Lisäksi vaihdettavia elohopeavalaisimia on suunnilleen samassa suhteessa nykyisestä katuvalaistuksesta myös Kiimingissä, Haukiputaalla ja Oulunsalossa. Valaisinten vaihto-ohjelma maksaa vanhan Oulun osalta vuoden 2012 hintatasossa n. 15 M€ eli noin 2,5 M€/vuosi ja kestää vuoden 2019 loppuun saakka.

Kaupungin vuoden 2011 talousarvioissa oli 200 000 €:n suunnittelumääräraha katuvalaistuksen energiatehokkuuden parantamiseksi, millä oli tarkoitus selvittää taloudellisesti edullisempia vaihtoehtoja valaistuksen uusimisessa.

Katu- ja viherpalvelut sekä Oulun Energia Urakointi Oy ovat rakentaneet Myllyojan kaupunginosaan katuvalaistuksen testikentän, jossa on testattu eri tehoisia LED-, suurpainenatrium- ja monimetallivalaisimia sekä erilaisia ohjaus- ja säätömenetelmiä. Yhteensä valaisinpisteitä on yli 100 kpl ja erilaisia valaisintyyppejä yli 20 kpl. Testikentällä tutkittiin valaisimien kustannustehokkuutta, energiankulutusta, valaistustasoja, valaisimien mahdollisesti aiheuttamia häiriöitä sähköverkolle sekä valaisinten kaupunkikuvallisia näkökohtia. Selvitys on tehty diplomityönä. Suurin osa valaistuksesta ja mm. kaikki hankitut säästömuuntajat, ovat hyödynnettävissä myöhemmin kaupungin muissa kohteissa.

Yhdyshenkilöinä ovat toimineet rakennuttajainsinööri Vilho Vanhatalo ja rakennuttajapäällikkö Ari Haapalainen (Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut / katu- ja viherpalvelut).

Käsittelyvaiheet

  • Hanke on aloitettu 12.4.2012
  • Tekninen lautakunta 17.4.2012
  • Hyväksyjä Tekninen lautakunta 17.4.2012 § 175


Hankesivulla olevat suunnitelma-asiakirjat on laadittu hyväksymiskäsittelyn edellyttämässä tarkkuudessa. Suunnitelman yksityiskohdat ja korkeustiedot tarkentuvat suunnittelun edetessä. Mikäli haluat käyttää tämän hankkeen tietoja jonkin toisen hankkeen lähtöaineistona, pyydä rakennussuunnitelman piirustukset sähköpostilla osoitteesta: katusuunnitelmat@ouka.fi.