Myllytullin täydennysrakentamisen visio

Kaupunginosat Myllytulli

Myllytullin täydennysrakentamisen visio (2017) oli Oulun kaupungin Serum arkkitehdit Oy:lta tilaama konsulttityö. Työssä haettiin ideoita ja ratkaisuja Myllytullin alueen pitkäaikaiseen kehittämiseen. Työ oli kokonaisnäkemys Myllytullin alueen kehittämismahdollisuuksista, ja sen oli tarkoitus tukea käynnissä olevaa sekä tulevaa maankäytön suunnittelua. Työn tavoitteita täydensivät Oulun kaupunginhallituksen 17.10.2016 hyväksymän Oulun keskustavision 2040 päätavoitteet. Keskustavisiota 2040 on sovellettu Myllytullin erityispiirteisiin sopivalla tavalla. Kuntalaisilla oli mahdollisuus osallistua visiotyöhön yleisötilaisuuksissa ja antamalla palautetta. 

Myllytullia kehitetään monipuolisena ja elinvoimaisena keskusta-alueena, joka on innostava ympäristö yritystoiminnalle, erilaisten toimijoiden yhteistyölle, palveluille, virkistykselle sekä täydentyvälle keskusta-asumiselle. Myllytulli liitetään osaksi ydinkeskustaa ja sitä kehitetään tiiviiksi, kävelyä ja pyöräilyä painottavaksi sekä kaupunkikuvaltaan huipputasoiseksi keskustaympäristöksi. Myllytullin tiivistäminen ja maankäytön tehostaminen tuo alueelle lisää asukkaita ja työpaikkoja, parantaa palveluiden toimintaedellytyksiä sekä rikastaa kaupunkikulttuuria. Visiosuunnitelmassa Myllytullin keskustamaisuus vahvistuu, korttelirakenne selkeytyy ja asukasmäärä kasvaa noin 1500-1900 uudella asukkaalla.

Yhteystiedot