Nielutie 18 ja 20

Kaavanumero
564-2529
Kaupunginosat Kello

Asemakaavan muutos koskee Kellon kaupunginosan rakentamattomia kortteleita 878 ja 879, porraskatua tai yleiselle jalankululle varattua katualuetta ja korttelialuetta rajaavia puistoalueita.

Kaavamuutos on tullut vireille kaavoitusyksikön aloitteesta.

Tavoitteena on kortteleiden käyttötarkoituksen muuttaminen yleisten rakennusten korttelialueesta (Y) asuinpientalojen korttelialueeksi.

Eteneminen

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Valmis

Ehdotusvaihe

Valmis

Hyväksymisvaihe

Valmis

Tullut voimaan

Valmis

Yhteystiedot