Oritkarin kolmioraide

Kaavanumero
564-2380
Kaupunginosat Äimärautio, Limingantulli

Asemakaavan muutos koskee Limingantullin kaupunginosan korttelia 20 ja katu-, puisto-, rautatie- ja maantien aluetta sekä Äimäraution kaupunginosan korttelia 1 ja puisto-, rautatie- ja maantien aluetta. Asemakaava koskee Äimäraution kaupunginosan osaa.

Tavoitteena asemakaavahankkeessa on mahdollistaa nk. Oritkarin kolmioraiteen rakentaminen ja sen myötä sujuvoittaa pohjoisesta teollisuusraiteelle ja Oritkarin satamaan suuntautuvaa tavarajunaliikennettä. Asemakaavahanke laaditaan Liikenneviraston laadituttaman ratasuunnitelman mukaisesti. Kaavahankkeessa muutetaan myös Limingantie katualueeksi välillä Kallisentie-Poikkimaantien ramppi.

Kaavahanke käynnistetään Oulun kaupungin aloitteesta.

Asemakaava lainvoimainen 23.12.2020

Yhteystiedot