Oritkarin sataman vihreän siirtymän teollisuusalue

Kaavanumero
564-2568
Kaupunginosat Äimärautio, Nuottasaari, Vihreäsaari

Asemakaavan muutos koskee Nuottasaaren kaupunginosan satamatoimintojen aluetta sekä Äimäraution kaupunginosan kortteleita 7, 17 ja 18 sekä näihin liittyviä katu- ja puisto-, rautatie-, vesi- ja yleisen tien alueita. Vesialue ulottuu Vihreäsaaren kaupunginosaan. Asemakaavan laajennus koskee osaa Vihreäsaaren ja Nuottasaaren kaupunginosien vesialueista.  Kaavamuutos käynnistyy kaupungin aloitteesta. Asemakaavahankkeen tavoitteena on satama-alueen asemakaavan päivittäminen vastaamaan Oulun Sataman tulevaa toimintaa sekä teollisuustonttien ja infrayhteyksien osoittaminen vihreän siirtymän teollisuushankkeiden mahdollistamiseksi sataman yhteyteen.

Asemakaavan valmisteluaineistona laaditaan laajempi Nuottasaaren, Vihreäsaaren, Äimäraution ja Limingantullin kaupunginosia koskeva maankäytön, liikenteen, infran, vesienhallinnan ja ympäristön yleissuunnitelma.

Eteneminen

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Meneillään

Valmisteluvaihe

Tulossa

Ehdotusvaihe

Tulossa

Hyväksymisvaihe

Tulossa

Tullut voimaan

Tulossa

Yhteystiedot

Hankkeen sijainti