Oulujokivarsi

Kaavanumero
564-2565
Kaupunginosat Heikkilänkangas, Madekoski, Pikkarala
Opaskartalle on rajattu punaisella viivalla asemakaavan tarkastelualue ja punaisella pisteviivalla on rajattu osallisten alue, joita on tiedotettu kirjeellä.
Opaskartalle on rajattu punaisella viivalla asemakaavan tarkastelualue ja punaisella pisteviivalla on rajattu osallisten alue, joita on tiedotettu kirjeellä.

Asemakaavan tarkastelualue koskee Oulujokivarren Heikkilänkankaan, Madekosken ja Pikkaralan kaupunginosia. Tarkastelualueella on Oulun kaupungin maanomistuksen lisäksi useita yksityisiä maanomistajia ja valtion omistamia tiealueita. Tarkastelualueen sisällä selvitetään yhteistyössä maanomistajien kanssa, mille alueille asemakaavaa tullaan lopulta laatimaan.

Tavoitteena on kehittää kylien elinvoimaa osoittaen täydentävää asuinrakentamista sekä kehittää virkistysalueita Oulujokivarren arvokkaat maisema-alueet huomioiden. Työn pohjana on Oulujokivarren osayleiskaavan periaatteet.

Asemakaavan laatiminen käynnistyy kaupungin aloitteesta.  Alustava aikataulutavoite on, että maankäyttösopimukset ja asemakaava olisi valmiina vuonna 2026. Hankkeen aikana Heikkilänkangas-Madekosken ja Pikkaralan asemakaavat voivat myös edetä omina asemakaavoina omilla aikatauluilla.

Vireilletulovaiheessa järjestettiin kaksi erillistä tiedotus- ja keskustelutilaisuutta. Molempiin tilaisuuksiin oli mahdollisuus osallistua paikanpäällä tai etänä.

  • Ensimmäinen tiedotus- ja keskustelutilaisuus Pikkaralan asemakaavasta pidettiin 23.11.2023 klo 17 Pikkaralan koululla, Vasantie 121.
  • Toinen tiedotus- ja keskustelutilaisuus Heikkilänkankaan ja Madekosken asemakaavasta pidettiin 30.11.2023 klo 17 Madekosken koululla (ison koulun ruokasali), Konttisentie 100.

Eteneminen

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Meneillään

Valmisteluvaihe

Tulossa

Ehdotusvaihe

Tulossa

Hyväksymisvaihe

Tulossa

Tullut voimaan

Tulossa

Yhteystiedot

Hankkeen sijainti