Oulun hulevesiohjelma

Oulun kaupungin Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut käynnisti Oulun Hulevesiohjelman laatimisen elokuussa 2020.

Hulevesiohjelma on strateginen suunnitelma koskien kaupungin organisaation omia toimenpiteitä hulevesien kokonaisvaltaisen hallinnan kehittämiseksi kestävästi ja pitkäjänteisesti. Hulevesiohjelma on laadittu laajassa vuorovaikutuksessa eri osapuolten kesken. Hulevesiohjelma toteuttaa Oulun kaupunkistrategiaa ja ympäristöohjelmaa.

Hulevesiohjelmaan on nostettu tärkeimmät toimenpiteet ja tavoitteet kokonaisvaltaisen hulevesien hallinnan kehittämiseksi. Hulevesiohjelman toimenpiteet toteutetaan ja niitä kehitetään kiinteänä osana kaupungin erilaisia prosesseja, suunnittelua ja rakentamista.

Hulevesiohjelmassa kuvataan hulevesien käsittelyn ja johtamisen periaatteet sekä hulevesien hallinnan lähtökohdat ja tavoitteet, joita ovat mm. rakennuksille aiheutuvien haittojen ja vahinkojen estäminen, hulevesien muodostumisen ehkäisy, valuma-aluelähtöisyys ja luonnonmukaisuus. Hulevesiohjelmassa esitetään hulevesien hallinnan kuvaus kaupungin organisaatiossa sekä hallintokuntien vastuut hulevesien hallinnan näkökulmasta.


Hankesivulla olevat suunnitelma-asiakirjat on laadittu hyväksymiskäsittelyn edellyttämässä tarkkuudessa. Suunnitelman yksityiskohdat ja korkeustiedot tarkentuvat suunnittelun edetessä. Mikäli haluat käyttää tämän hankkeen tietoja jonkin toisen hankkeen lähtöaineistona, pyydä rakennussuunnitelman piirustukset sähköpostilla osoitteesta: katusuunnitelmat@ouka.fi.

 

Eteneminen

Käynnistysvaihe

Valmis

Ehdotusvaihe

Valmis

Ehdotusvaihe

Valmis

Hyväksymisvaihe

Valmis

Yhteystiedot