Oulun kaupungin kevyen liikenteen verkon kehittämissuunnitelma

8.11.2010 kaupunginvaltuusto valitsi keskitetyn pysäköinti- ja huoltojärjestelmän ydinkeskustan asemakaavoituksen, suunnittelun ja rakentamisen pohjaksi.

Suunnittelun tavoitteena on laatia koko kaupungin aluetta koskeva kevyen liikenteen verkon kehittämissuunnitelma. Keskustan osalta suunnitelma koskee pääreittejä.

Suunnitelmassa

 • määritellään kevyen liikenteen verkolle väylien erilaisiin käyttötarkoituksiin perustuvat laatutasotavoitteet
 • selvitetään kevyen liikenteen verkon kehittämistarpeet ottaen huomioon Oulun - yleiskaavan mukaiset laajenemisalueet ja liittyminen ympäristökuntiin
 • tehdään ehdotukset kehittämistoimenpiteistä ja niiden kiireellisyysjärjestyksestä (ei ajoitusta)

Käsiteltäviä asiakokonaisuuksia ovat

 • verkon rakenne - mm. väylien luokitus, yhteyspuutteet, epäjatkuvuuskohdat ja väylien mitoitus
 • väylien kunto - mm. väylien päällysteiden kunto ja kuivatus
 • alikulut - mm. mitoitus ja käytettävyys / turvallisuus, uusien alikäytävien rakentamistarve
 • yhteydet linja-autopysäkeille
 • autoilun estäminen
 • ulkoiluun / liikuntaan (mm. rullaluisteluun) soveltuvat reitit ja niiden parantamistarpeet tähän tarkoitukseen; yhteistyössä liikuntaviraston kanssa

Yhdyshenkilönä on toiminut liikenneinsinööri Jorma Heikkinen (Tekninen keskus)

Käsittelyvaiheet

 • Tekninen lautakunta 3.5.2011
 • Hyväksyjä Tekninen lautakunta


Hankesivulla olevat suunnitelma-asiakirjat on laadittu hyväksymiskäsittelyn edellyttämässä tarkkuudessa. Suunnitelman yksityiskohdat ja korkeustiedot tarkentuvat suunnittelun edetessä. Mikäli haluat käyttää tämän hankkeen tietoja jonkin toisen hankkeen lähtöaineistona, pyydä rakennussuunnitelman piirustukset sähköpostilla osoitteesta: katusuunnitelmat@ouka.fi.