Oulun kaupungin meluntorjunnan toimintasuunnitelma 2018 - 2023

Ympäristödirektiivin (2002/49EY) mukainen meluselvitys Oulun kaupungin osalta on valmistunut ja se voidaan asettaa nähtäville mielipiteitä ja lausuntoja varten.

Yhdyshenkilöinä ovat toimineet liikenneinsinööri Erkki Martikainen ja ympäristötarkastaja Satu Seppälä (Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut).

Käsittelyvaiheet

  • Hanke on aloitettu 3.5.2018
  • Yhdyskuntalautakunta 8.5.2018
  • Nähtävillä 15.5. - 13.6.2018
  • Yhdyskuntalautakunta 30.10.2018
  • Hyväksyjä Yhdyskuntalautakunta 30.10.2018 § 497


Hankesivulla olevat suunnitelma-asiakirjat on laadittu hyväksymiskäsittelyn edellyttämässä tarkkuudessa. Suunnitelman yksityiskohdat ja korkeustiedot tarkentuvat suunnittelun edetessä. Mikäli haluat käyttää tämän hankkeen tietoja jonkin toisen hankkeen lähtöaineistona, pyydä rakennussuunnitelman piirustukset sähköpostilla osoitteesta: katusuunnitelmat@ouka.fi.