Oulun kaupungin pysäköintiohjelma 2040

Kuva, pysäköintiä talvella.

Oulun kaupungin Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut käynnisti pysäköintiohjelman laatimisen helmikuussa 2019. Hanke sai Traficomin liikkumisenohjauksen valtionavustuksen vuoden 2019 hankehaussa.

Pysäköintiohjelmalla luodaan tahtotila myönteiselle kaupunkikehitykselle kaupunkistrategian ja sitä toteuttavien muiden ohjelmien tueksi huomioiden keskustan vetovoiman säilyttäminen sekä ympäristöohjelmassa asetettu hiilineutraaliustavoite. Ohjelmassa määritettyjen toimenpiteiden ja mittarien avulla pysäköintiohjelma tuodaan osaksi kaupunkiympäristön suunnittelua.


Hankesivulla olevat suunnitelma-asiakirjat on laadittu hyväksymiskäsittelyn edellyttämässä tarkkuudessa. Suunnitelman yksityiskohdat ja korkeustiedot tarkentuvat suunnittelun edetessä. Mikäli haluat käyttää tämän hankkeen tietoja jonkin toisen hankkeen lähtöaineistona, pyydä rakennussuunnitelman piirustukset sähköpostilla osoitteesta: katusuunnitelmat@ouka.fi.

 

Eteneminen

Käynnistysvaihe

Valmis

Ehdotusvaihe

Valmis

Hyväksymisvaihe

Valmis

Yhteystiedot