Oulun kaupungin valaistuksen yleissuunnitelma 2010

Valaistuksen yleissuunnittelutyön päätavoitteina on ollut:

  • inventoida valaistuksen nykytila taustaksi tulevalle suunnittelulle
  • määritellä valaistukselle kaupunkikuvalliset ja toiminnalliset periaatteet
  • asettaa valaistukselle tekniset tavoitteet, joilla valaistuksen energiankulutusta pienennetään ja elinkaarta pidennetään
  • suunnitella elohopeahöyrylampun korvaamiseen tähtäävän vaihto-ohjelman toimenpiteet eri alueilla ja arvioida vaihtotyön kustannukset
  • luoda suunnitteluohjeet eri alueiden valaistuksen suunnittelulle

Yleissuunnitelmassa on käsitelty valaistusta laajana kokonaisuutena sisältäen kadut, kevyen liikenteen väylät, puistot ja ulkoilureitit. Suunnitelmassa on tarkasteltu myös kohdevalaistusta ja julkisivuvalaistusta. Suunnitelman on laatinut konsulttityönä Plaana Oy ja Arkkitehdit M3 Oy. Oulun Energian Siirto ja Jakelu Oy on toiminut asiantuntijana.

Yleissuunnitelma määrittelee eri alueiden valaistussuunnittelun periaatteet ja sisältää ohjeita katujen, kevyenliikenteenväylien ja puistojen valaistuksen suunnitteluun.

Tekniset suunnitteluohjeet, jotka koskevat eri alueilla ja väylillä käytettäviä valaistusluokkia, valaisin- ja pylvästyyppejä, pylväskorkeuksia, valonlähteitä ja valon väriominaisuuksia, on koottu suunnitelman liitetaulukkoon.

Yleissuunnitelmassa on arvioitu keinoja parantaa valaistuksen energiatehokkuutta ja pienentää elinkaarikustannuksia. Elohopeahöyrylampun korvaaminen energiatehokkaammalla valonlähteellä säästää energiaa noin 35 - 50 % valaisinta kohden. Lisäsäästöjä on saatavissa yöhimmennyksellä.

Nykyisen valaistuksen kunnon tarkempi inventointi on tarpeen suunnittelun kannalta. Vaihto-ohjelma tulee tarkistaa vuosittain ja sen toteuttamisesta tulee tehdä erillinen seuranta. Tekninen keskus selvittää energiatuen saamista investointiin.

Suunnitelman hyväksymisen jälkeen sovelletaan saneerauksen ja uudisrakentamisen suunnittelussa sen mukaisia periaatteita ja suunnitteluohjeita. Valaistuksen säätöä kehitetään ja soveltuvia säätötapoja tutkitaan.

Yhdyshenkilöinä ovat toimineet suunnittelupäällikkö Tapio Siikaluoma ja maisema-arkkitehti Liisa Kääriä-Fischer (Tekninen keskus/Katu-ja viherpalvelut)

Käsittelyvaiheet

  • Hanke on aloitettu 8.6.2010
  • Tekninen lautakunta 15.6.2010
  • Nähtävillä 18.6.- 5.7.2010
  • Hyväksyjä Tekninen lautakunta 24.8.2010 § 365


Hankesivulla olevat suunnitelma-asiakirjat on laadittu hyväksymiskäsittelyn edellyttämässä tarkkuudessa. Suunnitelman yksityiskohdat ja korkeustiedot tarkentuvat suunnittelun edetessä. Mikäli haluat käyttää tämän hankkeen tietoja jonkin toisen hankkeen lähtöaineistona, pyydä rakennussuunnitelman piirustukset sähköpostilla osoitteesta: katusuunnitelmat@ouka.fi.