Oulun keskustan pyöräilyn ja kävelyn kehittäminen

Kaupunginosat Hollihaka, Leveri, Myllytulli, Pokkinen, Vaara, Vanhatulli

Oulun keskustan pyöräilyn ja kävelyn kehittämisen päätavoitteet ovat:

  • Pyöräilyn pitää olla sujuvaa ja turvallista keskustaan, keskustassa ja keskustan ohi ja kävelyn pitää olla miellyttävää ja esteetöntä keskustassa sekä keskustasta Torinrantaan, Matkakeskukseen ja Ainolanpuistoon.

Suunnitelmassa on esitetty keskustan ruutukaava-alueen

  • ­pyöräilyverkon laajuus ja luokitus sekä pääreittien väylätyypit ja ohjeellinen mitoitus.
  • ­ehdotus kävelyalueen laajentamisesta torin, Ainolanpuiston ja rautatieaseman suuntaan.
  • ­tavoitteet pyöräpysäköinnin järjestämiselle.

Kehittämissuunnitelma on tarkoitettu käytettäväksi asemakaavoituksen taustatietona ohjeellisena noudatettavaksi väylien tarkemmassa suunnittelussa.

Yhdyshenkilönä on toiminut liikenneinsinööri Jorma Heikkinen (Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut).

Käsittelyvaiheet 

  • Hanke on aloitettu 23.9.2015
  • Yhdyskuntalautakunta 29.9.2015
  • Yhdyskuntalautakunta 12.4.2016
  • Hyväksyjä Yhdyskuntalautakunta 12.4.2016 § 148


Hankesivulla olevat suunnitelma-asiakirjat on laadittu hyväksymiskäsittelyn edellyttämässä tarkkuudessa. Suunnitelman yksityiskohdat ja korkeustiedot tarkentuvat suunnittelun edetessä. Mikäli haluat käyttää tämän hankkeen tietoja jonkin toisen hankkeen lähtöaineistona, pyydä rakennussuunnitelman piirustukset sähköpostilla osoitteesta: katusuunnitelmat@ouka.fi.