Oulun kestävän kaupunkiliikkumisen suunnitelma

Kuva, Oulun keskusta.

Oulun kaupungin Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut käynnisti Oulun kestävän kaupunkiliikkumisen suunnitelman (SUMP) laatimisen toukokuussa 2020. Suunnitelma on laadittu EU:n SUMP-konseptia soveltaen. Hanke sai Traficomin liikkumisenohjauksen valtionavustuksen vuoden 2020 hankehaussa.

Kestävän kaupunkiliikkumisen suunnitelman laatiminen on linjattu Ympäristöohjemassa. Jos lautakunta asettaa suunnitelman nähtäville, löytyy tältä hankesivulta linkki asukaskyselyyn.

SUMP on strateginen kestävän liikkumisen kokonaissuunnitelma, joka ohjaa suunnittelussa, toteutuksessa ja päätöksenteossa. SUMP-suunnitelman lähtökohtina ovat toimineet valtakunnalliset tavoitteet ja strategiat sekä Oulun kaupungin omat strategiat. SUMP toteuttaa Oulun kaupunkistrategiaa ja ympäristöohjelmaa, minkä lisäksi yleiskaava ja liikennejärjestelmäsuunnitelma toimivat työn lähtökohtina. SUMP-työssä on luotu yhdessä laadittu näkemys kestävän liikkumisen edistämiseen ja selkeät suuntaviivat siihen, miten tätä yhteistä näkemystä lähdetään viemään eteenpäin.


Hankesivulla olevat suunnitelma-asiakirjat on laadittu hyväksymiskäsittelyn edellyttämässä tarkkuudessa. Suunnitelman yksityiskohdat ja korkeustiedot tarkentuvat suunnittelun edetessä. Mikäli haluat käyttää tämän hankkeen tietoja jonkin toisen hankkeen lähtöaineistona, pyydä rakennussuunnitelman piirustukset sähköpostilla osoitteesta: katusuunnitelmat@ouka.fi.

 

Eteneminen

Käynnistysvaihe

Valmis

Ehdotusvaihe

Valmis

Ehdotusvaihe

Valmis

Hyväksymisvaihe

Valmis

Yhteystiedot