Oulun liikenneturvallisuussuunnitelma

Uusi, koko kaupungin aluetta koskeva liikenneturvallisuussuunnitelma on valmistunut. Suunnitelma sisältää jatkuvaa liikenneturvallisuustyötä ja liikenneympäristön kehittämistä koskevat osiot.

Jatkuvassa liikenneturvallisuustyössä keskeistä on poikkihallinnollisuus. Työtä koordinoi ja ohjaa liikenneturvallisuusryhmä, jossa ovat edustettuna kaikki liikenneturvallisuustyön keskeiset tahot. Työryhmän tukena on liikenneturvallisuustoimija, joka vastaa liikenneturvallisuusryhmän sihteerin tehtävistä ja avustaa toiminnan käytännön järjestelyissä.

Liikenneympäristön kehittämiseen on suunnitelmassa esitetty toimintalinjauksia, joiden mukaisesti liikenneturvallisuuteen vaikuttavia ratkaisuja pyritään toteuttamaan. Lisäksi on listattu kohteita, jotka pyritään lähivuosien aikana toteuttamaan.

Yhdyshenkilönä on toiminut liikenneinsinööri Saija Räinä (Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut).

Käsittelyvaiheet

  • Hanke on aloitettu 17.5.2017
  • Yhdyskuntalautakunta 23.5.2017
  • Hyväksyjä Yhdyskuntalautakunta 23.5.2017 § 375


Hankesivulla olevat suunnitelma-asiakirjat on laadittu hyväksymiskäsittelyn edellyttämässä tarkkuudessa. Suunnitelman yksityiskohdat ja korkeustiedot tarkentuvat suunnittelun edetessä. Mikäli haluat käyttää tämän hankkeen tietoja jonkin toisen hankkeen lähtöaineistona, pyydä rakennussuunnitelman piirustukset sähköpostilla osoitteesta: katusuunnitelmat@ouka.fi.