Oulunlahti liikennepaikka, ratasuunnitelma

Ratasuunnitelma nimeltään ”Oulunlahti liikennepaikka” tarkoittaa ratasuunnitelmaselostuksen mukaan uutta junien kohtaamiseen suunniteltua liikennepaikkaa, joka sijoittuu pääradalle välittömästi Oulunlahdentien (Lentokentäntie) risteyssillan pohjoispuolelle.

Liikennepaikan suunnitelma sisältää uuden sivuraiteen nykyisen raiteen itäpuolelle. Uuden sivuraiteen puolelle on samalla suunniteltu uudet huoltotie- ja kuivatusjärjestelyt sekä uusi alikulkuisilta (uutta raidetta varten tarvittava, Vasaraperälle johtavan Perkkiöntien ylittävä ratasilta).

Ratasuunnitelman selostuksessa on tarkemmin kuvattu hankkeen taustaa, lähtökohtia, perusteluja, tavoitteita ja vaikutuksia.

Ratasuunnitelma on osa Seinäjoki - Oulu -hanketta, josta on kerrottu tarkemmin Liikenneviraston (nyk. Väylävirasto) sivuilla.

Yhdyshenkilönä on toiminut liikenneinsinööri Erkki Martikainen (Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut).

Käsittelyvaiheet

  • Hanke on aloitettu 23.11.2017
  • Yhdyskuntalautakunta 28.11.2017
  • Nähtävillä 1.12.2017 - 2.1.2018
  • Yhdyskuntalautakunta 23.1.2018
  • Hyväksyjä Yhdyskuntalautakunta 23.1.2018 § 56


Hankesivulla olevat suunnitelma-asiakirjat on laadittu hyväksymiskäsittelyn edellyttämässä tarkkuudessa. Suunnitelman yksityiskohdat ja korkeustiedot tarkentuvat suunnittelun edetessä. Mikäli haluat käyttää tämän hankkeen tietoja jonkin toisen hankkeen lähtöaineistona, pyydä rakennussuunnitelman piirustukset sähköpostilla osoitteesta: katusuunnitelmat@ouka.fi.