Oulunportti

Kaavanumero
564-2375
Kaupunginosat Kaakkuri, Perävainio
Viistokuvanäkymä idän suunnasta.
Viistokuvanäkymä idän suunnasta.

Tavoitteena asemakaavahankkeessa on muuttaa voimassa oleva asemakaava laaditun Oulunportin yleissuunnitelmaluonnoksen (564-2343) mukaisesti ja muodostaa Oulunportista kaupungin eteläosan merkittävä työpaikkojen, palveluiden ja erikoistavarakaupan keskittymä, joka liittyy toiminnallisesti ja liikenteellisesti Kaakkurin keskukseen. Suunnittelutyön tavoitteena on myös monipuolistaa alueen tonttitarjontaa. Suunnittelussa kaupunkikuvan korkea laatu on keskeistä, koska alue sijaitsee näkyvällä paikalla mm. moottoritieltä katsottuna. Hanke on käynnistetty Oulun kaupungin aloitteesta.

Yhteystiedot

Hankkeen sijainti