Paljekujan katusuunnitelma

Kaupunginosat Karjasilta

Taka-Lyötyn aukion ja Leevi Madetojan kadun väliselle alueelle on hyväksytty uusi asemakaava, jossa nykyinen Paljekuja on jatkettu liittymään Leevi Madetojan katuun. Asemakaavan mukaisesti Paljekuja toimii suuntaisliittymänä niin, että kaupungin keskustan suunnasta voi kääntyä Paljekujalle ja Paljekujalta Nokelan suuntaan. Leevi Madetojan kadulla jatketaan keskisaareketta Paljekujan kohdalle estämään väärään suuntaan kääntyminen.

Katualueiden rakentaminen toteutetaan maankäyttösopimuksen mukaisesti viereisen korttelin rakennuttajien toimesta.

Yhdyshenkilönä on toiminut projekti-insinööri Jukka Aitto-oja (Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut).

Käsittelyvaiheet

  • Hanke on aloitettu 8.3.2018
  • Yhdyskuntalautakunta 13.3.2018
  • Nähtävillä 23.3. - 6.4.2018
  • Hyväksyjä Yhdyskuntalautakunta 24.4.2018 § 211


Hankesivulla olevat suunnitelma-asiakirjat on laadittu hyväksymiskäsittelyn edellyttämässä tarkkuudessa. Suunnitelman yksityiskohdat ja korkeustiedot tarkentuvat suunnittelun edetessä. Mikäli haluat käyttää tämän hankkeen tietoja jonkin toisen hankkeen lähtöaineistona, pyydä rakennussuunnitelman piirustukset sähköpostilla osoitteesta: katusuunnitelmat@ouka.fi.