Pienvenesataman toteuttaminen Toppilansalmeen

Kaupunginosat Toppila

Rakennusteho Group Oy ja SRV Rakennus Oy ovat hakeneet lupaa yksityisen pienvenesataman toteuttamiselle Toppilansalmeen. Hakijoiden on tarkoitus toteuttaa venesatama vuonna 2018.

Yhdyshenkilönä on toiminut suunnittelupäällikkö Tapio Siikaluoma (Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut).

Käsittelyvaiheet

  • Hanke on aloitettu 20.4.2017
  • Yhdyskuntalautakunta 25.4.2017
  • Nähtävillä 28.4. - 15.5.2017
  • Yhdyskuntalautakunta 13.2.2018
  • Hyväksyjä Yhdyskuntalautakunta 13.2.2018 § 87
     

Hankesivulla olevat suunnitelma-asiakirjat on laadittu hyväksymiskäsittelyn edellyttämässä tarkkuudessa. Suunnitelman yksityiskohdat ja korkeustiedot tarkentuvat suunnittelun edetessä. Mikäli haluat käyttää tämän hankkeen tietoja jonkin toisen hankkeen lähtöaineistona, pyydä rakennussuunnitelman piirustukset sähköpostilla osoitteesta: katusuunnitelmat@ouka.fi.