Pikisaarentie 5-7

Kaavanumero
564-2480
Kaupunginosat Pikisaari

Asemakaavan muutos koskee Pikisaaren kaupunginosassa osoitteessa Pikisaarentie 5-7 eli korttelissa 6 sijaitsevaa tonttia 19. Suunnittelualue on n. 0,5 ha:n suuruinen ja se on Oulun kaupungin omistuksessa. Asemakaavan muutostyö on käynnistynyt tontin vuokraoikeuden haltijan hakemuksesta. Hakijana toimii Sivakka-yhtymä Oy.

Suunnittelualuetta rajaavat Pikikatu, Pikisaarentie ja kapea Valimokatu. Tontin 19 neljässä vanhassa asuinrakennuksessa on vuokra-asuntoja sekä käytössä oleva liiketila. Tontilla on myös vanhojen talousrakennusten rivi sekä kaksi uudehkoa piharakennusta. Rakennukset ovat sähkölämmitteisiä.

Kaavamuutoksen tavoitteena on täydentää Pikisaaren vuokra-asuntotarjontaa ympäristöönsä sopivalla rakentamisella nykyisen kunnallistekniikan ja keskustan palvelujen läheisyydessä. Voimassa olevassa asemakaavassa osoitettua, mutta toteuttamattomaksi ja Koulutuskuntayhtymä OSAO:n Pikisaaren yksikön toiminnan lopettamisen myötä tarpeettomaksi jäänyttä asuntolarakennuksen rakennusoikeutta on tarkoitus käyttää uuteen vuokra-asumiseen. Tontille on tarkoitus toteuttaa myös asukkaiden yhteiskäyttötiloja ja lämmönjakokeskus. Suunnittelutyössä on tarkoitus tutkia mahdollisuuksia kestävän energiankäytön ja liikkumisen ratkaisujen tukemiseksi. Rakennukset on tarkoitus liittää kaukolämpöverkkoon. Alueella olevien vanhojen rakennusten suojelumerkinnät on tarkoitus päivittää.

Kaavatyö tehdään Oulun kaupungin kaavoituksessa kaavamuutoksen hakijan konsultin laatimien viitesuunnitelmien pohjalta. Hankkeesta laaditaan toteuttamissopimus. Asemakaavan hyväksymisestä päättää kaupunginvaltuusto.

 

Eteneminen

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Meneillään

Valmisteluvaihe

Tulossa

Ehdotusvaihe

Tulossa

Hyväksymisvaihe

Tulossa

Tullut voimaan

Tulossa

Yhteystiedot

Hankkeen sijainti