Pohjoisen alikulkukäytävän katu- ja ratajärjestelyjen parantaminen

Kaupunginosat Vaara

Ratahallintokeskus ja tekninen keskus ovat aloittaneet yhteishankkeena Heikinkadun ja Kajaanintien kohdalla pohjoisen alikulkukäytävän (jäljempänä pohjoinen alikulku) katu- ja ratajärjestelyjen yleissuunnittelun. Pohjoinen alikulku on jonkin aikaa ollut yksi keskustan sisääntuloväylien ongelmakohta.

Pohjoisen alikulun parantamisesta laaditaan yleissuunnitelma, joka sisältää suunnitelmat raiteistosta, kaduista ja silloista sekä niiden teknisestä toteutettavuudesta ja kustannuksista. Yleissuunnitelman perusteella tehdään asemakaavaan tarvittavat aluevaraukset katu- ja rautatiealuetta sekä tonttimuutoksia varten.

Suunnitelman lähtökohtana on tutkia miten alikulun liikennekapasiteettia voidaan lisätä ja kaistajärjestelyitä parantaa rautatieliikenteen keskeytymättä ja kevyen liikenteen olosuhteita heikentämättä. Suunnitelma sisältää varsinaisen alikulun lisäksi läheisten Ratakadun ja Kajaanintien sekä Rautatienkadun ja Heikinkadun liittymien suunnittelun.

Kaupungin ja ratahallintokeskuksen välisissä neuvotteluissa on sovittu suunnittelukustannusten jakamisesta siten, että ratahallintokeskus osallistuu suunnittelukustannuksiin 25 % ja kaupunki 75 %:lla.

Suunnittelutyö on tilattu tarjouskilpailun perusteella Ramboll Oy:ltä. Työ on aloitettu laatimalla maankäyttö- ja rakennuslain edellyttämä osallistumis- ja arviointisuunnitelma.

Käsittelyvaiheet

  • Hanke aloitettiin 14.2.2006
  • Tekninen lautakunta 14.2.2006
  • Esittelytilaisuus Pohjoisen alikulkukäytävän yleissuunnittelusta 22.3.2007
  • Tekninen lautakunta 17.4.2007
  • Nähtävillä 20.4.-7.5.2007
  • Hyväksyjä Tekninen lautakunta

Yhdyshenkilöinä toimivat kaupungininsinööri Matti Räinä, liikenneinsinööri Jaakko Ylinampa ja asemakaava-arkkitehti Mikko Törmänen.
 

Hankesivulla olevat suunnitelma-asiakirjat on laadittu hyväksymiskäsittelyn edellyttämässä tarkkuudessa. Suunnitelman yksityiskohdat ja korkeustiedot tarkentuvat suunnittelun edetessä. Mikäli haluat käyttää tämän hankkeen tietoja jonkin toisen hankkeen lähtöaineistona, pyydä rakennussuunnitelman piirustukset sähköpostilla osoitteesta: katusuunnitelmat@ouka.fi.