Poikkimaantien yleissuunnitelma välillä Terminaalitie – Oritkarin satama

Kaupunginosat Äimärautio, Nuottasaari

­Suunnitelman taustana on vuonna 2010 päivitetty sataman yleissuunnitelma, ja sen tarkoituksena on osoittaa liikennejärjestelyiden tilantarve satamatoimintojen kehittämisen mahdollistavaa asemakaavaa varten.

Suunnitelmassa esitetään sataman yleissuunnitelman edellyttämät muutokset ja tarpeet satamaliikenteen järjestelyihin

  • Poikkimaantien (sataman sisääntulotie) linjaus sataman porttirakennukselle ja edelleen terminaalialueelle.
  • Varaus sataman ja yhdistettyjen kuljetusten terminaalin välistä kuljetusyhteyttä sekä sen ja Jääsalontien risteämisjärjestelyitä varten.
  • Tarvittavat kevyen liikenteen yhteydet.

Yhdyshenkilönä on toiminut liikenneinsinööri Jorma Heikkinen (Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut).

Käsittelyvaiheet

  • Hanke on aloitettu 30.1.2012
  • Tekninen lautakunta 31.1.2012
  • Nähtävillä 3.-17.2.2012
  • Tekninen lautakunta 13.3.2012
  • Hyväksyjä Tekninen lautakunta 13.3.2012 § 113
     

Hankesivulla olevat suunnitelma-asiakirjat on laadittu hyväksymiskäsittelyn edellyttämässä tarkkuudessa. Suunnitelman yksityiskohdat ja korkeustiedot tarkentuvat suunnittelun edetessä. Mikäli haluat käyttää tämän hankkeen tietoja jonkin toisen hankkeen lähtöaineistona, pyydä rakennussuunnitelman piirustukset sähköpostilla osoitteesta: katusuunnitelmat@ouka.fi.